Garantie

Aan het maken van een rieten dak worden bepaalde eisen gesteld zoals, vakkennis, ervaring en deskundigheid. Wij zijn aangesloten bij de Vakfederatie Rietdekkers en werken volgens de gestelde richtlijnen.

Klik hier voor meer informatie.

Om de kwaliteit van een rietendak verder te bevorderen heeft de Vakfederatie het initiatief genomen tot opleverkeuring van rieten daken. De keuring verschaft zekerheid over uitvoering en kwaliteit van het nieuw gelegde dak. Tijdens opleverkeuringen wordt het dak beoordeeld op alle relevante kwaliteits- en levensduur aspecten. Er wordt tevens gekeken of de rietdekker aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Iedere keuring wordt schriftelijk vastgelegd.